Nekrolog

 

Denna återblick är skriven av Gunnar Lundh. Jag hade den enorma lyckan och förmånen att få leva med Yvonne under 39 år. På intet sätt var det tillräckligt. Yvonne gick bort i cancer, 63 år gammal. Och det var alldeles för tidigt, hon stod på topp i hänseende till mentalitet, förmåga och attityd till livet och borde fått vara med mig, sina barn och alla andra under åtminstone 20 år till.


Hennes egenskaper var oerhört iögonfallande. Utan att kanske ha fått ha det mest stabila utgångsläget i livet, blev hon ändå själv stabiliteten personifierad. Hon fanns till för alla, hennes vänlighet och godhet var utmärkande och i kombination med en stor portion av förnuft, vishet och ett obekymrat sätt att se på livet, var hon kanske närmast unik och en synnerligen omtyckt person. Som en vän uttryckte det:


”Yvonne var en på tusen, kanske en på miljonen”.


För hennes skull har jag presenterat denna hemsida, som jag hoppas skall få leva vidare i, om inte ”i all framtid”, så i vart fall under lång tid framöver. Jag lovade henne det, innan hon dog. Sidan skall kunna betraktas och användas av vår familj, inte minst kommande generationer. Men också Yvonnes stora vänkrets.


Inget jag gör, kan på något sätt väga upp den tacksamhet jag känner för att ha fått tillbringa det liv jag ändå fick ha med min hustru. Ordet privilegierad får för mig en stark mening. Hon var starkt uppvaktad men av något märkligt skäl valde hon mig.

For English, short introduction belowSidan är påbörjad och lanserad i början av augusti 2014 och endast i sin linda. Betydligt mer kommer att presenteras allt eftersom. Senaste uppdatering 17 november med aktuell bild på Sebastian, med några engelska rader och något därtill.


Sidan är skriven i iWeb, Apples utmärkta program som numera är nedlagt och saknar stöd/support. Ibland förekommer buggar och problem.

Yvonne är från Hisingen i Göteborg. Hennes flicknamn är Yvonne Palm. Sedan vi blev ett par har vi bott i Brämaregården, i innerstaden vid Kungsgatan, i ett lantligt boende mellan Hindås och Floda samt slutligen mellan 2002 och 2015 i Vallda på Onsala-halvön, på vår gård.


Hennes yrke var från början hotellreceptionist, men det övergick ganska snart i en roll som lärare inom besöksnäringen, främst hotell- och turism. Hon var läraryrket trogen i merparten av sitt liv, till större delen på Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg. Under några år bedrev hon även en egen konsultverksamhet inom besöksnäringen.


Yvonne är född i maj 1951. Hon avled den 14:e juli 2014, efter att ha varit sjuk i cancer under 9 månader. Den 16:e oktober 2013 fick vi en oerhört svår och mörk diagnos, som en blixt från klar himmel. Lite värk i ryggen under våren 2013 tilltog och efter en process med en primärvård med låg ambitionsnivå (Säröledens Familjeläkare), kom diagnosen från en läkare på annat håll. Som tvärtemot Säröleden, engagerade sig intensivt. Cancertumörer i båda lungor, mellan lungorna, metastaser på ryggrad, lever och hjärna, var diagnosen. Beskedet kom naturligtvis som en fruktansvärd chock.


Det kunde inte vara värre. Trots detta kämpade hon oerhört starkt och höll, så gott det gick, sitt humör uppe. Hennes sjukdomsprocess var också en spegelbild av hennes sätt att vara. Inte sällan var det hon som tröstade mig.


Det växte under sjukdomstiden fram tre önskningar hos Yvonne, tre mål att uppnå, efter det att hon fått sin diagnos.


1. Att få vara med på sina elevers skolavslutning i juni, 2014.


2. Få komma till Mallorca en sista gång, till ”vårt hus i citronlunden”. Vi fick mycket dåliga odds.


3. Och att få träffa lille Sebastian som vår dotter skall lansera i början av september 2014.

Av dessa tre önskningar, gick de två första i uppfyllelse. Hon fick aldrig hålla i Sebastian, men ändock se honom sparka och fäkta med armarna, i ett ultraljud under våren. Yvonne var lycklig för denna stund, men visst hade vi alla i familjen så innerligt gärna sett att hon fysiskt fått hålla i sitt barnbarn.


Så blev det inte, ondskan grinade oss i ansiktet.


Hon är oerhört saknad av mig, sina barn och en mycket stor vänkrets. För många av oss är det obegripligt att hon inte längre finns bland oss.


Den här sidan skall i någon mån hjälpa till att hålla minnet av min fantastiska livskamrat levande.


Gunnar Lundh

              
 
 
 

This site has been launched in memory of Yvonne, who passed away from cancer July 14, 2014.


It contains a description of her and her life, from childhood, through adolescence to her relationship with me. It also describes her as a wife and not the least as the mother of our children.


Yvonne was an amazing person. She was goodness personified, she was a firm, strong, and extremely warm person. During the 39-year relationship, we had not a single serious conflict. And that's because of her character, not mine.


As a friend said: She was one in a thousand. Maybe one in a million”.

All texts written by Gunnar Lundh